Användningsområden för grus och sand

Grus kan användas till mycket beroende på dess storlek. Man använder sig av materialet i allt från vägbyggen till trädgårdsanläggning. De vanligaste storlekarna på gruset är mellan 2 mm och 6 cm. Genom att man siktar naturgrus i grus delas materialet upp i olika enheter. De finaste och minsta kornet kallas för fingrus och singel kallas de småstenar som som mäter 5-64 mm. Sand är de allra finaste kornen, vanligtvis bestående av kiseldioxid och silikater. Det används till allt från utjämningsmaterial vid byggnationer till barnens sandlådor och i exempelvis trädgårdsland.

Grus kan användas för att anlägga gångar

Grus i trädgården

Som privatperson kommer du kanske främst i kontakt med grus om du bestämmer dig för att anlägga grusplanteringar eller en uppfart med singel. Under de senaste tio till femton åren har det blivit allt vanligare att villaägare använder någon form av sten i sin trädgård. Det är inte bara vackert utan även lättskött. Man vill tillbringa sin tid i trädgården med att njuta, inte med att arbeta och rensa rabatter. Trädgårdsgrus finns i mängder av storlekar och utseenden. Fråga gärna din stenbutik om hjälp.
Generellt kan sägas att du bör välja en färg på gruset som är mörkare än färgen på huset. Frånsett den riktlinjen är det bara fantasin som sätter gränserna. Låt dig inspireras av de japanska stenträdgårdarna som ofta har rundlar av sand. Bor du dessutom nära stranden så passar det extra bra att plantera gräs och strån som smälter in naturligt. Som underlag går det åt omkring 50 liter grus per kvadratmeter. Materialet anses dessutom vara ett relativt billigt alternativ till trädgården.

Naturprodukter med stora användningsområden

Både grus och sand är naturprodukter som kan variera i färg beroende på var i landet materialet har brutits. Sand till sandlådor ska vara finkornig och lätt att forma till slott och sandkakor. Sand kan även användas runt lekställningar och gungor för att minska risken för skador om barnet faller. Om du driver en hästgård och har en paddock ska du leta efter en typ som kallas för harpat. Denna variant kan också användas som jordförbättringsmaterial och som skydd runt ledningar och rör.
Grus är som sagt ett naturmaterial och inte oändligt. Den svenska regeringen satte som mål år 2010 att uttaget av naturgrus skulle vara högst 12 miljoner ton per år. Istället uppmanade man till att använda makadam. Makadam är krossad sten och som kan användas vid exempelvis underlag till järnvägsspår och under vägbeläggning. Makadam är särskilt bra för att det inte är känsligt för frost och tjäle. Stenarnas storlek varierar från 4 mm till 32 mm samt 40-80 mm för de stenar som används vid järnvägar.

En pålitlig grund

Grus och sand används som grundmaterial, både vid väg-, järnvägs-, och altanbyggen. Användningsområdet för materialet är brett, både privatpersoner och företag är beroende av materialen. Dock vill regeringen att utbrytningen av vanligt naturgrus ska minska och istället uppmanar man till att använda makadam. Om du vill inreda din trädgård med sten så kan du låta dig inspireras av många vackra bilder på internet. Din stenbutik kan också hjälpa dig med råd om vilken typ, färg och form som du bör använda.