Arbeta med vägbyggen

Pågående vägbyggen har som syfte att förbättra tillgängligheten i ett samhälle. Byggen kan initieras av privatpersoner som behöver förbättra tillgängligheten till sin bostad eller av en vägförening som beslutat att gemensamt utföra åtgärder. Det kan också vara ett omfattande infrastrukturprojekt där kommunala eller statliga institutioner gör en genomgripande förändring i samhällsbilden genom flera vägbyggen i ett område. Sådana här byggen påverkar i stort som smått, från det som föregår projektet, till det som händer under projektet och det slutliga resultatet. Hela den här processen kan vara stimulerande att lära sig och ta del av.

Vägbyggen kan se olika ut

Vägbyggen modell större

Vägbyggen av större storlek har naturligtvis större påverkan på andra områden. Det kan gälla projektets legitimitet sett utifrån miljöhänsyn och arbetstillfällen, eller fördelarna med att projektet genomförs i ett infrastruktur-perspektiv. Ett vägbygge kan vara ett välkommet projekt för en arbetslös person. Om man tillhör någon av de yrkesgrupper som kommer att efterfrågas så finns chansen till flera års arbete. Därför är kommunens byggsatsningar en vital del av tillväxten i samhället för att hålla igång ekonomin på både en makro- och mikronivå.
Att arbeta på vägbyggen är lite speciellt. Det är inte ovanligt att arbetaren tar ett tillfälligt boende under sin anställningstid vid bygget. Denne kanske hakar på husvagnen på bilen och beger sig iväg från sin familj, för att komma hem igen varje helg eller varannan vecka. Byggföretaget kan också tillhandahålla tillfälliga boenden i närheten av bygget. Att vara byggarbetare av olika slag innebär en speciell livsstil utan den dagliga kontakten med sin familj under långa tider. Om man dessutom söker sig till sådana här arbeten år efter år måste man vara beredd på stora uppoffringar.

Att ta hänsyn till miljöpåverkan

Alla stora byggnadsprojekt kommer att påverka omgivningarna där de genomförs. Ett exempel på det är bygget av tågtunneln genom Hallandsåsen. Det verkar som om allt som kunde gå fel gjorde så vid det bygget. Det finns naturligtvis också Materiella risker vid vägbygge som byggföretaget måste ta hänsyn till. Många vägbyggen kan påverka miljön och framför allt vattenreserver. Det finns vatten i sjöar och vattendrag, men också vatten som man inte ser – grundvattnet. Förutom detta måste man ta hänsyn till djurlivet, eftersom flora och fauna alltid påverkas när man gör ingrepp i naturen.
Ett av de vägbyggen man kan diskutera är bygget av E4:n genom Sundsvall. Det tog år av förberedelser innan man kunde enas om hur vägen skulle sträckas. Naturligtvis var miljöpåverkan ett hett debattämne under tiden men på grund av gynnsamma vintrar gick bygget förhållandevis fort. Detta i motsats till Hallandsåsen där bygget drog ut flera år på tiden och kostade mycket mer än beräknat. En annan sida av saken är de stora förändringar i bygden där vägen dras fram. I många fall förändras landskapet till oigenkännlighet, då lantgårdar plötsligt kan vara belägna under höga vägbroar.

Ett givande arbete

Vägbyggen kan vara en positiv åtgärd på olika sätt. Det stora vägbygget kan ge arbete och det förbättrar garanterat trafikflödet i samhället. Så småningom kommer de ingrepp som gjorts i naturen att läka och livet att hitta tillbaka. I det mindre bygget i vägföreningen blir vägbygget ett intressant och givande projekt för medlemmarna. Dessutom får man möjlighet att arbeta tillsammans vilket leder till att man lär känna sina grannar. Att bygga nya vägar är nödvändigt för både stad och landsbygd.