Modern byggteknik

Byggteknik är ett område som aldrig slutar utvecklas. Ända sedan människan byggde sitt första bostadshus i lera har man försökt komma på vilka material som håller bäst och är enklast att arbeta med. Grus är ett gammalt råämne som fortfarande används mycket inom dagens byggteknik. Om en metod fungerar och är ekonomiskt hållbar finns det ingen anledning att byta ut den. Det är en av anledningarna till att grus fortfarande är ett uppskattat byggmaterial runtom i Sverige och Europa men också på mer spartanska byggarbetsplatser. Undrar du vad man använder gruset till?

Byggteknik handlar först och främst om att göra en bra grund

Byggteknik som fungerar

Om man ska bygga ett hus finns det flera parametrar som ska samverka. Handlar det om ett bostadshus för en familj är det viktigt att huset är hållbart och att det har alla funktioner som ett hem behöver: rinnande vatten, värme, någonstans att laga mat och allmän bekvämlighet. Om man däremot bygger ett industrihus, som till exempel en fabrik, gäller andra villkor. Grunden är samma inom all slags byggteknik – säkerhet går före allt annat. Vilket bygge är du mest intresserad av?
Gruset en väldigt viktig del för att bygga ett hem till en familj. Du kanske inte har tänkt på det när du är hemma hos dig själv eller vänner men alla hus har grus inblandat någonstans. En av gruset fördelar är nämligen att vatten och fukt har lätt för att rinna emellan stenarna och avdunsta. De är anledningen till att dessa småstenar många gånger används i grunden till hus och på uppfarten. Den här är en byggteknik som har används sedan långt tillbaka i tiden.

Grus och makadam

Ibland brukar grus kallas för makadam, vilket är nästan samma sak. Makdam är krossad sten som är något större än vanligt grus. Du kan hitta makadam på uppfarter till hus och vägar. För att ett bygge ska stå så säkert som möjligt brukar byggtekniker anlägga en solid bas av både grus och makadam. Om man inte gör en bra grund riskerar man att huset börjar sätta sig, vilket betyder att det lutar mot en sida. Att ha ett robust fundament är A och O inom byggteknik.
Man kan blanda i cement eller en lera till grunden av huset. Leran tillsammans med gruset och makadamet bildar en mix som är både anpassningsbar och stark. Det finkorniga gruset tillsammans med det grova makadamet och den mjuka, stelnande leran eller cementen kompletterar varandra och fyller ut alla hål. Det här är en vinnande kombination eftersom det inte finns någon risk för glapp i grunden. När det kommer till byggteknik är det avgörande att vara väldigt noggrann och inte lämna något åt slumpen.

Bygga från grunden

Det första steget är alltid det mest avgörande inom byggteknik. Det gäller att grunden är fixerad och säker, då kommer allt ovanpå vara hållbart och tryggt. För att skapa en solid grundmassa kan man blanda grus och makadam med lera eller cement. Makadam används ibland som finare ord för grus men är i själva verket något grövre – mer likt krossad sten. Det avsevärt viktigaste steget när man bygger bostadshus och större industriella komplex är att grunden blir robust och stabil.